<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Termit tutuiksi, osa 1: digitaalinen markkinointi

Kirjoittanut Teemu Lahti on 03.10.2016
Teemu Lahti
Seuraa:

 

Digitaalinen markkinointi on laaja alue, johon sisältyy monia erilaisia työkaluja, alueita ja tekniikkaa. Jos lähdemme tiivistämään tuota termiä, niin sen voisi sanoa olevan kaikkea sitä markkinointia, jossa hyödynnetään internetin mahdollisuuksia hakukoneoptimoinnista somekampanjoihin ja markkinoinnin automatioon. Melko iso paketti siis. Kokosimme muutaman kätevän termin, jolla tähän laajaan kokonaisuuteen pääsee hyvin käsiksi. 

 

B2B markkinointi

Business-to-business -markkinointi eli kahden yrityksen välinen liiketoiminta.

B2C markkinointi

Business-to-customer -markkinointi eli yrityksen ja asiakkaan välinen liiketoiminta.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointimalli, joka perustuu siihen, että potentiaalinen ostaja itse ottaa yhteyttä markkinoijaan. Inbound-markkinoinnilla pyritään siihen, että asiakas löytää markkinoijan tarjoaman hyödyllisen sisällön omalla aloitteellaan. Keskeisiä inbound-markkinoinnin välineitä ovat mm. blogit, hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi.

Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi on Inbound-markkinoinnin vastakohta, eli se perustuu siihen, että markkinoija lähestyy potentiaalisia ostajia. Keskeisiä outbound-markkinoinnin välineitä ovat mm. televisio- ja sanomalehtimainonta, radiomainonta ja puhelinmyynti.

Ostosuppilo

Tyypillisesti ostosuppilo etenee näin:

1. Tietoisuus tarpeesta
2. Kiinnostuksen herääminen
3. Harkinta
4. Tuotevertailu
5. Ostopäätös.

Näitä vaiheita käyttämällä pystytään miettimään kunkin vaiheen kohdalla, että millä saat kiinnostuksen heräämään juuri sinun yritystäsi sekä tuotettasi kohtaan, ja vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen.

Sisältösuunnittelu

Sisältösuunnittelulla on suuri merkitys verkkosivustosi näkyvyyteen. Sivustosuunnittelulla pyritään saamaan sivusto potentiaalisen asiakaskunnan näkökulmasta kiehtovaksi ja tiiviisti informoivaksi. Tavoitteena on, että sivuille tuleva käyttäjä löytää etsimänsä tiedon helposti ja samalla itseään kiinnostavalla tai puhuttelevalla tavalla esitettynä.

Automaatio

Markkinoinnin automaatiossa pienet rutiininomaiset tehtävät automatisoidaan tietokantajärjestelmien tehtäväksi. Tämä mahdollistaa tarkempien palveluprosessien (palvelupolku) suunnittelun ja sitouttaa asiakasta pienin askelin. Yksinkertaisin esimerkki on lähettää massasähköposti yhdellä kertaa useammalle asiakkaalle niin, että viesti on kuitenkin personoitu.

Mittaaminen

Mittaaminen on kävijäliikenteen ja sen käyttäytymisen seuraamista. Kävijäseuranta on yksi hyödyllisimmistä työvälineistä, koska se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa verkkosivuilla vierailleista kävijöistä. Näin pystytään näkemään myös se, kuinka käyttäjäystävälliset ja toimivat sivut ovat.

Sivuistoilla on aina jokin asetettu tavoite, joka pyritään täyttämään. Esimerkiksi verkkokaupassa tämä tavoite, konversio, on osto. Kävijäseurannalla pystytään seuraamaan käyttäjän ostoprosessia ja näkemään, onko välissä ongelmia esim. kävijät viettävät aikaa sivuilla, mutta eivät osta. Mittaamisen tuloksia analysoimalla pystytään näkemään, millainen mainonta juuri teidän kohderyhmällenne toimii, mistä saadaan parhaat tulokset ja mihin kannattaa panostaa.

Responsiivisuus

Responsiivisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja mukauttaa ulkoasun sekä sisällön sen mukaisesti. Tämä helpottaa kävijän etsimän tiedon löytämisessä ja tekee siitä huomattavasti käyttäjäystävällisempää.

Mobiili

Internetiä ja digitaalista mediaa käytetään lisääntyvässä määrin mobiililaitteilla. Tästä syystä on tärkeää, että verkkosivustoilla otetaan tämä huomioon. Mobiiliaitteilla surffailu on yleensä hieman haastavampaa kuin tietokoneella, jonka vuoksi sivujen helppokäyttöisyys korostuu. Mobiililaitetta käyttävä kävijä ei jaksa hakea etsimäänsä tietoa tai tuotetta, jos se vaatii kymmeniä klikkauksia monista eri valikoista.

Olipa tarkoituksena tiedottaa, myydä tai antaa tuoteinfoa, parhaiten tavoite täyttyy, kun sisältö on löydettävissä 2-3 klikkauksella.

Ansaittu media

Ansaittu media on sisältöä, jonka riippumaton kolmas osapuoli tekee yhtiöstä, eli yritys on omalla toiminnallaan ansainnut, että siitä kerrotaan muualla.. Toimittajien kirjoittamat artikkelit ja jopa yleisönosastokirjoitukset ovat esimerkkejä perinteisestä ansaitusta mediasisällöstä. Nykyään myös kolmannen osapuolen jakamat linkit esimerkiksi Facebookiin lasketaan ansaituksi mediaksi. 

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on muutakin kuin Facebook, vaikka se onkin tunnetuin somepalvelu. Sosiaaliseen  mediaan eli someen kuuluvat myös mm. blogit, keskustelupalstat ja chatit. Tunnusomaista kuitenkin on, että käyttäjät sekä tuottavat sisältöä, että keskustelevat siitä kommentoimalla, jakamalla ja pisteyttämällä sitä.

Cookie

Useat sivustot tallettavat selaimen välimuistiin pienen muistiinpanotiedoston, jonka avulla internetin käyttäjän toimintaa seurataan tai hänen valitsemansa asetukset muistetaan seuraavillakin käyntikerroilla. Esimerkiksi sivustot, joissa tarvitaan salasanaa, käyttävät usein Cookie-tiedostoja. Tällöin on mahdollista tallentaa salasana sivuston muistiin, jolloin seuraavalla käyntikerralla sitä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.

ROI – Return On Invest

Tämä on tapa tarkastella sijoitetun pääoman tuottoa. Tämä on helpoin tapa päätellä, onko jokin kampanja tai tapahtuma onnistunut vai ei.

ROAS – Return On Ad Spend

ROAS eli mainostukseen sijoitetun pääoman tuotto (tulot mainoskampanjasta jaettuna kustannukset mainoskampanjasta). ROAS on helpoin tapa päätellä, onko jokin mainos onnistunut  vai ei. 

KPI – Key Performance Indicator

Suoraan käännettynä avainsuorituskykymittarit kertovat yrityksen tilasta. Mittareita voivat olla esimerkiksi nettotulos, asiakas- tai henkilöstötyytyväisyys. KPI:t ovat yleensä tärkeitä yrityksen sellaiselle johdolle, joka ei osallistu päivittäiseen operatiiviseen toimintaan.

Näiden avulla voidaan verrata historiadataa nykytilaan tai arvioida mihin suuntaan yritys on kehittymässä. KPI:t eivät kuitenkaan kerro mitä pitäisi tehdä suunnan muuttamiseksi tai vauhdin kasvattamiseksi. Siihen tarvitaan tarkempia tulos- ja panosmittareita (leading ja lagging).

On tärkeää valita KPI:ksi mittareita, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita.


Kiinnostuitko? Haluaisitko kehittyä digitaalisessa markkinoinnissa lisää? Tutustu täältä koulutuksiimme!  

Aiheet: digimarkkinointi

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Viimeisimmät kirjoitukset

Kirjoitukset aiheittain

See all

Seuraa meitä