<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rahoitusvaihtoehdot syynissä – apua poikkeustilanteeseen

Kirjoittanut Kati Viikilä on 24.03.2020
Kati Viikilä

Rahoitusvaihtoehdot syynissä – apua poikkeustilanteeseenKäynnissä olevat poikkeusolot ovat saaneet monet yritykset miettimään liiketoimintansa suuntaa ja resursseja. Samalla tilanne käynnisti muutoksen, joka tulee olemaan ainakin joiltain osin pysyvä. Tästä syystä, nyt ei ole aika pysähtyä. Nyt on aika keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sekä potentiaalisten kohderyhmien valloittamiseen niin poikkeustilanteessa kuin sen jälkeenkin.

 
Rahoitus 6–250 hengen yrityksille Business Finlandilta 

Jos koronan aiheuttama poikkeustilanne on saanut yrityksesi tuotannon sakkaamaan tai asettanut liiketoimintasi jonkin muun haasteen eteen, kannattaa tutustua Business Finlandin häiriötilanteen rahoituspalveluihin. Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan tilanne on vaikuttanut negatiivisesti. Rahoituksesta 80 % on tukea, joten yritysten omavastuuosuudeksi jää vain 20 %. Palveluita on kaksi, ja rahoitusta voi hakea jommastakummasta. 

Business Finlandin rahoitusta voivat hakea 6–250 hengen yritykset.

Lähtökohtaisesti rahoituksen voi saada vain kerran, mutta poikkeustilanteessa mahdollisesti useimminkin. Rahoituksen piiriin kuuluvat myös henkilöstösi palkkakulut siltä ajalta, kun työaikaa käytetään häiriötilanteen selvittämiseen ja uuden toimintamallin suunnitteluun.

Avaamme alla lyhyesti, millaisia rahoitusmahdollisuuksia Business Finlandin häiriötilannerahoitus tarjoaa yrityksille. Tarkemmat kriteerit ja tiedot kannattaa lukea vielä huolellisesti häiriötilannerahoituksen sivulta.  

Palvelu 1: Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin  

Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa. Rahoitettavia kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin, kun henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä näihin töihin kohdistuvat ostettavat palvelut. Projektissa voidaan myös selvittää sitä, mikä voisi olla liiketoiminnan uusi mahdollinen suunta, asiakasjoukko ja toteutusvaihtoehdot poikkeusoloissa ja niiden jälkeen. 

Rahoituksen suuruus on enintään 10 000 €, josta 80 % on avustusta projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä.  

 

Palvelu 2: Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin 

Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen toimintamahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa.  

Rahoitusta voi käyttää uusien kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään alihankintaverkostossa tai tuotannossa havaittuja puutteita. Rahoitusta ei voi käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.  

Rahoituksen suuruus voi olla enintään 100 000 €, josta 80 % on avustusta projektiin hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin. Ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä.  

 

Miten voit hakea rahoitusta Business Finlandilta?  

Hakemuksen voi lähettää Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen löydät asiointipalvelun sivulta sekä häiriötilannerahoituksesta kertovalta sivulta. Autamme sinua mielellämme hakemuksen tekemisessä.

Vallitseva tilanne on haastava kaikille yrityksille, ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa ehdottomasti ottaa asiantuntija avuksi. Näin saatte yrityksen kehitysprojektista parhaan mahdollisen hyödyn irti heti alusta saakka.

Rahoituksen avulla saat myös meidät yrityksesi tueksi selvittämään uusia suuntia markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnässä. Lähdetään yhdessä miettimään uusia palveluita ja niiden kohderyhmiä, markkinoinnin kanavia ja keinoja sekä uutta viestinnän linjaa. Voimme myös sparrata ja kouluttaa henkilökuntaanne. Rahoitus kattaa kaikelta projektiin käyttämältänne ajalta myös palkkakulut. 

 

 

Rahoitus alle viiden hengen yrityksille ELY-keskukselta

ELY-keskus antaa rahoitusta alle viiden hengen yrityksille, joiden toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronaviruksen takia, mutta yritys pyrkii kuitenkin aktiivisesti uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan. Rahoitusta voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Avaamme alla lyhyesti ELY-keskuksen tarjoamia rahoituspalveluita. Lisätietoja löydät ELY-keskuksen sivuilta.

 

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä ja työllisyyttä. Tätä rahoitusta voi myös hakea Myynninmaailman asiantuntijapalveluihin. Meillä on tällä hetkellä viisi ELY-konsulttia, joiden osaamisalueina ovat analyysit sekä konsultoinneista kasvu ja uudistaminen sekä markkinointi ja asiakkuudet.

ELY-keskus on muuttanut perjantaina 27.3. yritysten kehittämispalveluiden rahoituksen omavastuuta. Omavastuu analyyseissä on normaalisti 220 €/päivä (ELY rahoittaa 880 €) ja konsultoinneissa 300 €/päivä (ELY rahoittaa 900 €), mutta nyt omavastuu on toistaiseksi vain 30 € / analyysi- tai konsultointipäivä. Muutos koskee tästä eteenpäin haettuja päiviä.

 

Palvelu 1: Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysin avulla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustuksen määrä on 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 €. Ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen palkattujen työntekijöiden laskennalliset palkkakustannukset ja välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella 50 % laskennallisista palkkamenoista.

 

Palvelu 2: Avustus kehittämistoimenpiteisiin
ELY-keskus myöntää avustusta laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa, ja myös sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustuksen määrä voi olla 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa, suhteutettuna yrityksen toiminnan laajuuten. Ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat, ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, ml. henkilöstön koulutus (enintään 60 000 €), tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50 %.

 

Miten voin hakea rahoitusta ELY-keskukselta?

Avustuksia voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta. Autamme mielellämme suunnitelmien ja hakemusten laatimisessa.

 

 

Yrityksen perustamistuki Leader-ryhmältä

Jos et ole hakenut yrityksen perustamisvaiheessa starttirahaa, voit saada mahdollisesti myös perustamistukea. Perustamistukea voi hakea yrityksen perustamisvaiheen jälkeen myös siinä tapauksessa, että liiketoimintaa lähdetään uudistamaan tai muuttamaan voimakkaasti. Perustamistukea voit hakea 100 % rahoituksella 5 000–35 000 €.

Tukea voi käyttää esimerkiksi neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisselvitykseen.

 

Miten haen perustamistukea?

Perustamistukea haetaan oman alueen Leader-ryhmältä, jolta voi hakea tukea myös tuotannon investointeihin.

 

 

Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, miten voisimme auttaa teitä parhaiten!

Kati Viikilä, myyntijohtaja, p. 044 765 3210

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Viimeisimmät kirjoitukset

Kirjoitukset aiheittain

See all

Seuraa meitä